Majetek - Přístrojová evidence

Přístrojová evidence řeší problematiku používání přístrojů ve firmě od evidence žádanek o koupi nového přístroje, přes zařazení přístroje, kontrolu provádění pravidelných servisů až po vyhodnocení kompletních nákladů na provoz přístroje. Mimo jiné můžeme tedy za velký přínos tohoto modulu označit získání přehledu o nákladovosti provozu jednotlivých přístrojů – to umožňuje jejich srovnávání, vyhodnocování cen dodavatelů a efektivity oprav a poskytuje podklady pro rozhodování o tom, zda investovat do další opravy starého přístroje, nebo pořídit přístroj nový. Díky kontrole provedení pravidelných servisů je možné vyhnout se postihům za nedodržení zákonných požadavků na provoz přístrojů.

 • Základní funkcionalita modulu:
  • Evidence přístrojů v návaznosti na účetnictví
  • Vedení servisních organizací včetně možnosti vedení jejich ceníků
  • Záznamy o provedení servisních zásahů (servisní protokoly)
  • Plánování budoucích servisů (jednorázových i opakovaných) s volitelnou periodou dle počtu dní/měsíců, počtu použití nebo hodin používání od minulé kontroly – dává informaci o budoucích nákladech na provoz
  • Upozornění na blížící se servis
  • Výpis plánovaných servisů ve zvoleném období
  • Vyhodnocení práce vlastních techniků na opravách přístrojů
  • Možnost přiložení libovolného počtu souborů, fotek a naskenovaných dokumentů (kupních nebo servisních smluv, zpráv o provedeném servisu a podobně)
  • Využití čárových kódů a mobilních technologií (například při inventurách)
 • Podpora pro zdravotnictví:
  • Evidence přístrojů pro potřeby přehledů pro pojišťovny (vazba pojišťovna – odbornost – výkon – přístroj)
  • Možnost zaznamenávání použití konkrétního přístroje pomocí čárových kódů snímaných prostřednictvím PDA nebo manuálním zápisem a následné vyhodnocení ceny za použití přístroje (lze využít například v kombinaci s modulem Operační sály pro vyhodnocení nákladů na jednotlivé operace)

Jak již bylo zmíněno synergický efekt lze získat napojením na další moduly, například Operační sály nebo Objednávky služeb.

DoctIS

Background Image

Header Color

:

Content Color

: