V souvislosti s blížícím se datem účinnosti normy (General Data Protection Regulation) si dovolujeme oznámit, že náš software je souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018.

 

legislation GDPR

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo publikaci pro implementaci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví.

 

Metodika implementace GDPR ve zdravotnictví

 

 

V modulech pro lékárnu plně podporujeme technologii ověřování pravosti léčivých přípravků.  "protipadělková směrnice"

 

Účelem protipadělkové směrnice má být ochrana pacienta minimalizací možnosti vstupu padělaných léčivých přípravků do distribučního řetězce v celé Evropě. Umožňuje výrobcům, velkoobchodníkům a dalším distributorům ověřit pravost léčivého přípravku, identifikovat jednotlivá balení a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obalu léčivého přípravku. Každý léčivý přípravek bude označen 2D kódem "GS1 a snímání bude probíhat 2D čtečkami které již dnes nachází ve standardní výbavě lékáren v souvislosti se zavedením e-receptu. 

 

 

 

Výsledek obrázku pro fake drug

Zákazníci vyžadují stále větší a přesnější přehled nad tokem materiálů, vyváří se tak snaha propojit dokumenty (zejména faktury) ze spisové služby k obchodním případům ke skladové evidenci. V ideálním případě by měl mít manažer přehledně k dispozici veškeré dokumenty (smlouvy, objednávky, dodací listy, předávací protokoly, cenové nabídky, příjemky, výdejky atd.) týkající se dané firmy.

Systém DoctIS toho spojení a přehlednou archivaci dokumentů umožňuje. Faktury za využití OCR navíc páruje automaticky a umožňuje jejich snadné prohledávání.

Na různých úrovních implementujeme schvalování a kontrolu nákupního procesu: žádanka z oddělení, objednávka od dodavatele, potvrzení korektního dodacího listu, kontrola cen na faktuře oproti objednávce a rámcové smlouvě, odsouhlasení faktury.

Samozřejmostí je automatické odeslání anonymizovaných objednávek nad 50.000Kč bez DPH do Registru smluv bez nutnosti dalšího zásahu uživatele.

 

dokumentace 

 

Za podpory dotačního programu Evropské unie, který jsme zahájili v srpnu 2015, dochází k výraznému zdokonalení modulů Centrální sterilizace a Operační sály. Tyto úpravy jsou nyní postupně zpřístupňovány zákazníkům.

Mezi zajímavé úpravy patří například dekontaminace nástrojů. V praxi se nejen z organizačních důvodů stává, že nástroje jsou v dekontaminačním roztoku déle, než je stanovená doba expozice, čímž je nástroji výrazně zkrácena jeho životnost. Systém DoctIS umožňuje zaznamenání začátku a konce doby dekontaminace nástroje, čímž je možné vytipovat problémová místa v nemocnici a zajistit jejich nápravu.  Mezi první příznaky špatného procesu dekontaminace patří odlišná životnost nástrojů na různých odděleních. Proces kontroly dekontaminace není v České republice povinný, avšak je vysoce doporučovaný.

Při předcházení poškození nástrojů při dekontaminačním procesu se taktéž uplatňuje evidence nástrojů, které je dosaženo označením každého nástroje pomocí Datamatrix kódu. Označení kódy Datamatrix již není v dnešní době příliš nákladné, avšak samotná pořizovací cena nástrojů je poměrně vysoká a tudíž důležitost jejich ochrany a prodloužení jejich životnosti nabývá na důležitosti. 

bodov koroze

Obrázek ilustruje korozi v důsledku špatné dekontaminace.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: