Majetek - Objednávky služeb

Úkolem modulu Objednávky služeb je řešení problematiky objednávání vnitropodnikové práce, tedy zejména údržby a podpory v rámci podniku. Modul řeší propojení jednotlivých uživatelů s útvary údržby přístrojů, helpdesk IT, elektrikářů, instalatérů, dopravy a dalšími. Cílem modulu je dodržení schvalovacího procesu při objednávání, informování zadavatele o stavu jeho zakázky a následné správné vyúčtování nákladů odpovídajícím nákladovým střediskům.

 • Funkcionalita modulu zakázek:
  • Bezpapírové objednávání s okamžitým doručením požadavků
  • Nastavení schvalovacích procesů
  • Možnost průběžného sledování zakázky a upozorňování přes email
  • Vyúčtování zakázky
   • Dle času
   • Dle ujetých kilometrů
  • Po provedení vyúčtování je možné vyhradit si schválení zadavatelem zakázky
  • Fakturace nejen vnitropodniková, ale i externím odběratelům služeb
  • Systémové a uživatelské poznámky
  • Systém helpdesku
  • Řešitelé zakázek mají možnost ovládat systém přes dotykové obrazovky

Specifickým podmodulem zakázek je systém řízení sanitářů. Tento modul má za úkol optimalizaci počtu sanitářů převážejících pacienty mezi odděleními.

 • V systému jsou sledovány následující stavy:
  • Požadavek odeslán
  • Sanitář dorazil na oddělení
  • Pacient vyzvednut
  • Pacient odevzdán na cílovém oddělení
  • Sanitář opět připraven pro přijetí nové zakázky

DoctIS

Background Image

Header Color

:

Content Color

: