Majetek - Konsignační sklady

Systém pro správu a vedení konsignačních skladů, který šetří čas personálu díky snadnému vystavování dodavatelských objednávek, hlídá expirační doby skladovaných produktů a umožňuje vyhodnocování fungování skladu dle řady aspektů (ceny dodavatelů apod.).

 • Základní funkcionalita modulu:
  • Příjmy, výdeje, inventury – kompletní agenda konsignačních skladů
  • Evidence data expirace, sériového čísla, data operace, pacienta a dalších údajů, které jsou důležité pro pozdější dohledání případu a pro vyhodnocení nákladů
  • Získává se přehled o pobočkových skladech na klinikách a o stavu čerpání (je známa cena spotřebovaných položek dříve než přijde zúčtovací faktura)
  • Využití čárových kódů a mobilních technologií
  • Fungování v předběžných cenách pořízení
  • Datově spolupracuje s primárním skladově-účetním programem
  • Navazuje modul kontroly účtování ZUM

Konsig

Background Image

Header Color

:

Content Color

: