Majetek - Skladová evidence

 

Úkolem modulu Skladová evidence je zajištění bezchybného oběhu léků a ostatního materiálu po nemocnici. Dodržování maximálních dodavatelských cen definovaných vedením nemocnice. Dodržování materiálových limitů na jednotlivých nákladových střediscích.

 • Funkcionalita modulu:
  • Dodavatelské objednávky na základě sledování spotřeby
  • Příjem na centrální sklady včetně dodržování maximálních povolených cen
  • Objednávky oddělení na centrální sklad včetně kompletního schvalovacího procesu
  • Výdej na oddělení s možností přímé vazby na pacienty a zaměstnance
  • Vedení pobočkových skladů včetně inventarizace
  • Výdej na jednotlivé pacienty s automatickou kontrolou vazby na medikace
 • Možnosti skladů:
  • Definování norem (sledování optimálního stavu na skladě)
  • Odběratelské ceníky
  • Možnost fakturace služeb a to též vnitropodnikových
  • Blokování účetních dokladů přenesených do účetnictví
  • Provádění inventur
  • Vedení surovin kuchyňského provozu
 • Každý jednotlivý přijatý produkt je možné sledovat až na místo konečné spotřeby a tudíž cíleně omezovat náklady v místech jejich největšího plýtvání. Sledování nákladů je podpořeno též:
  • Definováním limitů pro jednotlivá střediska pro různé skupiny produktů
  • Vedením pozitivních a negativních listů

Sklad

Background Image

Header Color

:

Content Color

: