Portfolio personálních modulů informačního systému SoPHIS eFirma bylo rozšířeno o modul pro evidenci absolvovaných školení zaměstnanců – Školení a vzdělávání.

Tento produkt přináší možnost přehledné evidence vzdělávání zaměstnaců a vyhodnocení nákladů na něj. Umožňuje sledovat nejen vynaložené prostředky na jednotlivá školení, ale i průběžně kontrolovat čerpání v rámci dlouhodobého vzdělávání zaměstnance. Na základě zadaných dat je možné vytvářet přehledy z různých hledisek a získat tak důležitou informaci pro optimalizaci nákladů na vzdělávání. Dalším z výstupů modulu mohou být i podklady o pracovní nepřítomnosti zaměstnance pro mzdovou účtárnu. K evidovaným školením je dále možné připojovat související dokumenty, například osvědčení nebo účetní doklady.

Kombinací s modulem Unifikované formuláře lze získat komplexní systém pokrývající oblast školení zaměstnanců od vystavení žádanky o školení, přes schvalovací proces této žádanky, odsouhlasení souvisejících nákladů, až po vystavení podkladů pro mzdové účetnictví.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: