eFirma - Lidské zdroje

 

„Mějte své zaměstnance pod kontrolou.“

 

Lidské zdroje jsou pro podnik nákladné, proto je účinné a efektivní využití pracovního úsilí zaměstnanců nutnou podmínkou pro dobré fungování každé organizace. Cílem personálních modulů informačního systému je řízení lidských zdrojů maximálně usnadnit.

Moduly z této kategorie mimo jiné umožňují sledování docházky zaměstnanců, plánování směn a schvalování dovolených, organizaci vnitropodnikových školení, evidenci vzdělávání pracovníků či správu organizačního schématu podniku – vše v návaznosti na využívaný systém pro mzdové účetnictví.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: