V našich rozšířených modulech modulech kiosek, bufet a prodej plně podporujeme Elektronickou evidenci služeb (EET).

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy a objednávky s plněním nad 50 000 Kč bez DPH v registru smluv.           Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Elektronická evidence tržeb či online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci online přeposílány na Finanční správu České republiky. Po uskutečnění transakce obchodník odešle datovou zprávu prostřednictvím pokladního systému a následně obdrží unikátní kód, který je uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi.

Elektronická evidence tržeb je postupně zaváděna od 1.12.2016. Jedná se o povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování).Ve  2. fázi (od 1. března 2017) se povinnost rozšiřuje pro - maloobchod a velkoobchod, ve 3. fázi (od 1. března 2018) činnosti jako jsou svobodná povolání, doprava, zemědělství atd., ve 4. fázi (od 1. června 2018) vybraná řemesla a výrobní činnosti.

  

EET

Background Image

Header Color

:

Content Color

: