Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy a objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Počítáte již s touto změnou? Administrativy ve zdravotnických zařízení stále přibývá! Firma SoPHIS a.s. nabízí modul Registr smluv, který Vám s touto problematikou pomůže!

Registr smluv je rozšířením spisové služby SoPHIS, umožní Vám nahrávat smlouvy, které se následně odešlou přes datovou schránku do datového úložiště registru smluv Ministerstva vnitra. Samozřejmostí je potvrzení o odeslání smlouvy, které centrální registr rozesílá jako odpověď opět prostřednictvím datové schránky, a přehledný seznam všech odeslaných smluv. Regist smluv navíc umožňuje vedení více verzí smlouvy a schválení upravené verze pro registr smluv před jejím odesíláním do centrálního úložiště. 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: