Podnikové procesy - Výběrová řízení

Modul Výběrová řízení byl vytvořen s cílem usnadnit realizaci výběrových řízení podniku.

Systém umožňuje vytvoření výběrového řízení a následné oslovení zadaných potenciálních dodavatelů pomocí automaticky generovaného e-mailu s odkazem na formulář, kde je možné podat nabídku. Dále navazuje evidence došlých odpovědí, možnost automatického vyhodnocení nejlepší nabídky i informování účastníků výběrového řízení o jeho výsledku. Zejména vhodný je tento nástroj pro správu poptávkových řízení podniku.

 • Základní funkcionalita modulu:
  • Evidence výběrových (poptávkových) řízení – název, typ a kategorie, uzávěrka výběrového řízení, termín dodání, maximální povolená cena, váhy a kritéria pro vyhodnocení, kontaktní údaje, odpovědná osoba
  • Možnost připojení zadávací dokumentace a obrazové či video přílohy
  • Propojení s produktovým katalogem
  • Možnost napojení na dodavatelské objednávky
  • Výběr potenciálních dodavatelů z firemního adresáře (případně manuální zadání jiných kontaktů)
  • Evidence přijatých nabídek
  • Možnost automatického vyhodnocení nabídek dle zadaných vah a kritérií
  • Informování potenciálních dodavatelů e-mailem – pozvání k účasti ve výběrovém řízení, výsledek výběrového řízení
  • Možnost vytvoření nového výběrového řízení jako kopie v minulosti již vyhlášeného
  • Automatické náhledy výběrových řízení a evidovaných odpovědí
  • Přehledné grafické zobrazení stavu řízení a podaných nabídek
vyberova rizeni2 vyberova rizeni
vyberova rizeni3

Background Image

Header Color

:

Content Color

: