Podnikové procesy - Unifikované formuláře

 

Modul Unifikované formuláře byl navržen pro zpřehlednění množství formulářů, které jsou ve společnosti využívány. Jednotná forma a způsob vyplňování formulářů usnadňuje tvorbu i následné zpracování těchto dokumentů. Unifikovanou podobu lze využít pro všechny využívané formuláře od dotazníků pro uchazeče o práci, žádosti zaměstnanců o schválení účastni na školení až po informované souhlasy pacientů v nemocnici.

Modul umožňuje automatické předvyplňování polí formuláře jako jsou jméno zaměstnance, nákladové středisko, osobní číslo a další, čímž významně urychluje jejich vyplnění. Dále je možné definovat v dokumentu povinné položky a vkládané datové typy, což přináší efekt úplnějšího a správnějšího vyplnění formulářů.

Výhodou modulu Unifikované formuláře je dále vedení kompletní historie vytvořených dokumentů a tedy jejich dohledatelnost.

DoctIS

Background Image

Header Color

:

Content Color

: