DoctIS - Podávání léků

 

Modul si klade za cíl snížit chybovost při podávání léků. Navazuje na lékařský modul, ve kterém jsou pacientovi předepsány léky. Na sesterně je k dispozici průběžně aktualizovaný seznam úkolů pro sestry, který slouží jako kontrola, že všechny léky byly podány. Při podávání léku je nejdřív prostřednictvím čárového kódu identifikován pacient a následně je sestra vyzvána k podání léků resp. sejmutí čárových kódů léků, které mají být v daném okamžiku podány. Jako hardware je vhodné použít PDA s displayem, které zároveň umožňuje další činnosti u lůžka pacienta, zejména zaznamenat o něm doplňkové informace jako je teplota a tlak.

 • Podávání léků sejmutím čárového kódu pacienta a léku prostřednictvím PDA
  • Jednoznačná identifikace pacienta a správnosti léku
  • Kontrola přesného času
  • Identifikace osoby, která lék podala
 • Shromáždění údajů o pacientovi jako je teplota, tlak, PH
 • Objednávání pacientské stravy dle dietního režimu
 • Nozokomiální infekce
 • Mimořádné situace
Plánování směn

Background Image

Header Color

:

Content Color

: