DoctIS - Centrální sterilizace

 

Modul centrální sterilizace zajišťuje komplexní podporu procesů pracoviště centrální sterilizace založenou na exaktní skladové evidenci. Cílem je zvýšení efektivity fungování centrální sterilizace materiálu a snížení nákladů na sterilizaci. Informační systém DoctIS umožňuje vést všechny procesy vyžadované evropskou vyhláškou.

Ovládání systémů je optimalizováno pro dotykový terminál. Součástí modulu je i automatické sledování spotřeby a tvorba objednávek na operačních sálech prostřednictvím PDA. Celkové reporty nákladů a důkladné vyhodnocení efektivity jednotlivých oddělení je možné získat v přehledných statistikách s možností tisku a exportu.

Modul centrální sterilizace umožňuje importovat data od různých výrobců myček a sterilizátorů.

Podporovaná pracoviště:

 

 • Oddělení, externí zákazníci – tvorba objednávekObrazovky Objednvky CS
 • Dekontaminace – eliminace kontaminantů, regulace podmínek
 • Mytí – ruční mytí, v myčkách
 • Centrální příjem – zpracování objednávek z oddělení, tvorba příjemek
 • Setování – pořízení informací o průběhu setování
 • Sterilizace – různé sterilizační programy
 • Kontrola sterilizace
 • Výdej sterilizovaného materiálu – tvorba výdejek

Modulu Centrální sterilizace umožňuje hlídat zákonné požadavky. Detailně je dokumentován celý průběh sterilizace. Proces a parametry sterilizace je možné zkontrolovat na obalu vysterilizovaného nástroje. Předcházet problémům je také možné díky kontrole expirace jednotlivých sad nástrojů v rámci nemocnice, automatické kontrole maximální teploty sterilizace pro jednotlivé nástroje či pomocí deníku chyb. Díky tomu můžete předcházet nejen finančním sankcím.Pro důkladné vyhodnocení efektivity oddělení obsahuje řadu přehledných statistik.

Modul dále umožňuje přesnou evidenci osob zodpovědných za dopravu nástroje a za převzetí vysterilizovaných nástrojů. Dosahujeme rovnoměrného a efektivního plnění zavážecích vozíků. Samozřejmou součástí je individuální přístup k Vašim požadavkům a možností, jejichž součástí může být například přísálová sterilizace.

Modul Centrální sterilizace je vhodné napojit na další nabízené moduly IS DoctIS. Při využití modulu Operační sály je možné připojit požadavky na sterilizaci přímo k plánovaným operacím. Díky propojení s personálním modulem je operační tým sestavován přímo z osob s odpovídajícími funkcemi a je zohledněna i jejich plánovaná přítomnost na pracovišti. Sterilizátory jsou evidovány v přístrojové evidenci DoctIS. Tímto způsobem je zajištěno, aby neprobíhaly sterilizace, pokud nebyly provedeny všechny nezbytné servisní zásahy a revize.

Evidence nástrojů 

CS Sprva kontejnerSoučástí modulu Centrální sterilizace je i část věnována Evidenci nástrojů. Evidence nástrojů umožňuje evidovat nástroje v nemocnici, evidovat jejich použití a optimalizovat jejich využití v nemocnici. Tato funkční část sestává jednak ze samotné evidence nástrojů, jednak z jejich sestavení do kontejnerů a sít. Mezi navazující funkce patří fotodokumentace, zápůjčky, kalkulace nákladů na použití, setovací návody. 

 • Technologie datamatrix umožňující identifikaci jednotlivých nástrojů
 • Evidence počtu použití nástrojů, potřeby broušení a oprav
 • Sestavení kontejneru a sít
 • Grafická setovací kuchařka
 • Sklad nástrojů, které nejsou v oběhu

Ekonomický přínos:

 • Zvýšená racionalizace procesu přináší úsporu času zaměstnanců centrální sterilizace, objednávajícího personálu a účetního oddělení
 • Odstranění nákladů spojených s papírovými žádankami o sterilizaci
 • Zvýšení adresnosti nákladů vede k jejich snížení
 • Snížení nákladů v souvislosti s proexpirování složek
 • Podrobná evidence předchází problémům spojeným s penalizací z důvodu nedodržení zákonných požadavků

 

CS nemocnice obrazovka

Background Image

Header Color

:

Content Color

: