DoctIS - Operační sály

 

Modul Operační sály usnadňuje plánování a organizaci operací na operačních sálech nemocnice. Prostřednictvím mobilních technologií systém zaznamenává reálné časy událostí operace, použitý materiál, přístroje a další údaje přímo na operačním sále. Tímto způsobem modul dokáže monitorovat kompletní skutečné náklady na provedené operace. 

Modul umožňuje zaznamenání libovoně podrobných časů operace, tak jak to vyžadují potřeby nemocnice např. čas pacienta na sále, délka operace, zahájení řezu a šití apod. Takto je možné získání tvrdých dat a management dostává objektivní nástroj pro optimalizaci prostojů na sálech.

Náklady na operaci jsou evidovány podrobně až do úrovně šarže jednotlivých použitých zdravotnických prostředků, díky tomu jsou náklady na operaci stanoveny s velkou přesností a poskytují relevantní informace pro rozhodování. Na pořízené údaje navazují automatické akce, které snižují administrativní zatížení zaměstnanců COS, např. provedení doobjednávky na sklad COS, provedení objednávky na sterilizaci materiálu, odeslání hlášenky dodavatelům konsignací atd. Podrobná evidence také umožňuje provedení přesného vnitropodnikového rozúčtování nákladů, zvyšuje adresnost nákladů a tak napomáhá k jejich snižování.

 Operační sály_obrazovky

Systém průběžně provádí řadu kontrol, např. hlídá expiraci všech použitých zdravotnických prostředků a snižuje tak možnosti výskytu chyby.
Modul usnadňuje pořízení sesterské dokumentace, která nyní vzniká již během operace zaznamenáváním jednotlivých událostí.
Výstupem z modulu jsou především statistické a ekonomické přehledy podpořené grafickým zobrazením dat, které zvyšuje inuitivnost a usnadňuje získání přehledu o skutečné situaci hospodaření operačních sálů a možností jejich optimalizace.

 

PDA OS novejsiPDA provozujeme ve verzi Windows i Android a jsou k dispozici od různých dodavatelů

(nejoblíbenější jsou PDA od firem Honeywell a Motorola).

 

  

 

Základní funkcionalita modulu:

 • Plánování operací
  • Vedení operačních plánů a jejich historie
  • Vícestupňové plánování
  • Rezervace sálů pro jednotlivá oddělení a skupiny
  • Evidence údajů o operaci, pacientovi a operačním týmu
  • Možnost tisku informací pro pacienta, informovaných souhlasů a formulářů pro předoperační vyšetření
  • Historie přeobjednávání pacienta
  • Možnost nastavení povinných položek
  • Možné napojení na NIS (registr pacientů, údaje o operaci)
 • Řízení operačního dne
  • Tisk operačního programu
  • Příjem akutních pacientů a provádění změn v operačním programu
  • Obrazovka „jízdní řád“ operačních sálů
 • obrazek pdaPrůběh operace
  • Kontrola WHO
  • Evidence reálných časů (dezinfekce, anestezie, operace, řezu apod.)
  • Kompletní náklady na operaci a pacienta
  • Spotřebovaný materiál (léky, SZM, konsignace)
  • Náklady na sterilizaci
  • Použité prádlo
  • Použití přístrojů
  • Rozpočítání fixních nákladů
  • Vytváření perioperačního záznamu
  • Automatická kontrola expirace materiálu a sterilizace
  • Záznam údajů na PDA se čtečkou čárových kódů
  • Využití čárových kódů, QR kódů a RFID, identifikace pacientů prostřednictvím náramků
 • Po operaci
  • Možnost vytváření automatických objednávek sterilizace a praní
  • Automatické objednání doplnění skladů léků a SZM
  • Zaúčtování vnitropodnikových nákladů
  • Automatická tvorba hlášenek na spotřebovaný konsignační materiál
  • Vyhodnocení efektivity fungování sálů v reportingovém modulu Expert
   • vytížení sálů a zaměstnanců, prostoje a jejich zdůvodnění, rychlost operatérů
   • spotřeba materiálu
   • vytížení přístrojů
   • celkové náklady na pacienta z různých hledisek (např. v závislosti na diagnóze, operatérovi, výkon)

 

Ekonomické přínosy:

 • Efektivní využití operačních sálů
 • Skutečné náklady vykázané na pacienta – vyšší adresnost nákladů vede k jejich snižování
 • Úspora časů personálu při tvorbě potřebné dokumentace
 • Manažerské statistiky odhalují příležitosti k úspoře nákladů

 

Operační sály je vhodné napojit na další nabízené moduly DoctIS, například Centrální sterilizace, Prádelna, Skladová evidence, Přístrojová evidence nebo Konsignační sklady.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: