DoctIS - Cytostatika

 

Modul DoctIS®-Cyto byl navržen pro komplexní, efektivní a bezpečné vedení cytostatické terapie a toto poslání také v maximální možné míře naplňuje. Jedná se o moderní produkt vyhovující nejnáročnějším standardům s vyspělou podporou nejnovějších mobilních technologií, především čárových kódů, RFID, PDA a MCA. V oblasti cytostatické terapie řeší celý procesní cyklus, tedy aspekty týkající se pacientů, lékařů, lékárny, pojišťoven, administrace i ekonomiky.

 • Ekonomický přínos:
  • Efektivní využívání cytostatických přípravků a zejména minimalizace chybných příprav přináší vysoké finanční úspory a velmi rychlou návratnost vložených prostředků
  • Zrušení všech papírových formulářů představuje úsporu financí nezbytných na jejich nákup, elektronická verze je také šetří čas personálu
  • Standardizace, dokumentace a zpětná dohledatelnost všech procesů znamenají maximální bezpečnost terapie a současně také minimalizaci rizika postihů spojených s podáním chybné dávky
  • On-line statistiky výkonů, režimů, denních provozů a materiálových toků umožňují provádět vyhodnocení a optimalizaci
  • Napojení na vnitřní nemocniční ekonomický IS
  • Nízké náklady na pořízení, instalaci, školení a provoz
 • Funkcionalita modulu cytostatik:
  • Kompletní vedení a údržba cytostatických číselníků (číselníky účinných látek, HVLP přípravků, úprav, režimů)
  • Snadná tvorba cytostatických žádanek, automatické výpočty povrchu těla a generování žádanky podle zvoleného režimu
  • Možnost úpravy vygenerovaného režimu lékařem, odesílání žádanky do lékárny po jednotlivých fázích nebo rovnou celý režim, sledování stavu zpracování
  • Jednoduché a přehledné zpracování režimů v lékárně
  • Tisk štítků a návodů s možností čárových kódů
  • Návaznost na skladové hospodářství s automatickou tvorbou dokladů přípravy, výdejky
  • Automatické generování výpisů z receptů, tvorba recepturních dávek a faktur na pojišťovny možností generování dokladů v elektronickém datovém rozhraní VZP
  • Tisk veškerých dokladů dle zvolené šablony a požadavků pojišťoven
  • Vedení historie objednávání a zpracování režimů
  • Otevřený datový formát pro přenos záznamů do NIS
Objednávání pacientů lékařem

Background Image

Header Color

:

Content Color

: