DoctIS

 

„DoctIS, silný partner pro zdravotnicví!“

 

Zdravotnictví je odvětví s řadou výrazných specifik. Informační systém DoctIS zahrnuje škálu modulů zaměřených pouze na zdravotnictví, která tato specifika podporuje a zefektivňuje s cílem dosáhnout komplexní digitalizace nemocnice. Postupná elektronizace zařízení totiž přináší řadu výzev a příležitostí pro zdokonalení nemocničních procesů.

Mezi nejdůležitější přínosy zavedení modulů informačního systému DoctIS patří snížení chybovosti (zcela zásadním faktorem), snížení nákladů, úspora času zaměstnanců a také lepší podklady a informace pro rozhodování managementu i zdravotnického personálu.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: