Lidské zdroje - Organizační schéma

Organizační schéma je modul, který umožňuje řídit strukturu zejména větších firem prostřednictvím nastavení požadavků na obsazení jednotlivých funkcí v podniku. Respektuje základní rozčlenění podniku např. na nákladová střediska.

  • Definice funkcí a postavení jednotlivých zaměstnanců
  • Více možných struktur v rámci firmy, srovnání jednotlivých pohledů
  • Archiv provedených změn, dokladování všech zásahů
  • Pohled na libovolný časový okamžik v minulosti i budoucnosti
  • Přehled volných pracovních pozic
  • Přehled nadstavů
  • Snadné zjištění nadcházejících změn v obsazení jednotlivvých funkcí
  • Návaznost na mzdové účetnictví

Background Image

Header Color

:

Content Color

: