Lidské zdroje - Školení a vzdělávání

Úkolem modulu Školení a vzdělávání je vedení přehledné evidence o vzdělávání zaměstnanců s důrazem na podrobné vyhodnocení nákladů vynaložených na jednotlivá školení. Náklady na školení jsou zpětně dohledatelné a snadno kontrolovatelné. Zavedení tohoto modulu zpravidla přináší i preventivní účinek - zaměstnanci se přihlašují pouze na školení, která od nich zaměstnavatel vyžaduje, minimalizují se tedy neopodstatněné náklady.

 • Základní funkcionalita modulu:
  • Evidence samostatných školení
  • Evidence dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců včetně možnosti průběžné kontroly čerpání nákladů a maximální nevyčerpané částky, ke které se zaměstnavatel smluvně zavázal
  • Odsouhlasení nákladů na školení
   • cena školení
   • náklady na dopravu, cestovní příkazy
   • diety, ubytování
   • mzdové náklady
   • další relevantní náklady
  • Přehled nákladů a vyplacených záloh (i v cizích měnách)
  • Možnost připojení dokumentů (žádanka potvrzující odsouhlasení školení nadřízeným, doklady o vynaložených nákladech, osvědčení o úspěšném absolvování apod.)
  • Evidence získaných kreditů
  • Podklady pro mzdovou účtárnu – nepřítomnost na základě kolektivní smlouvy, z důvodu vyslání zaměstnavatelem, nebo osobní volno
  • Tisk přehledů a export do Excelu
  • Historie provedených změn

Školení a vzdělávání je integrováno s dalšími moduly systému DoctIS – Například Unifikované formuláře umožňují vytvoření žádanek o školení a realizaci schvalovacího procesu. Docházkový systém a Plánování směn dokáží zajistit, aby evidovaná školení korespondovala s výkazem práce zaměstnance.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: