Lidské zdroje - Organizace školení

Zaměřením modulu Organizace školení je zajištění průkazné evidence absolvovaných školení a to jak povinných ze zákona, tak školení pro zvýšení kvalifikace. Předností systému je upozorňování, kterému zaměstnanci právě končí platnost proškolení na různé druhy činností a tedy úspěšné předcházení problémům spojeným s nechtěným porušením předpisů.

 • Funkcionalita modulu školení:
  • Evidence vnitropodnikových školení a seminářů, školení BOZP a preventivních zdravotních prohlídek
  • Evidence profesního vzdělávání zaměstnanců (např. akreditace zdravotních sester)
  • Elektronické vypisování školení a následné zapisování na tato školení
  • Ukládání výsledků školení
  • Možnost automatického připomenutí expirace školení
  • Flexibilní nastavení limitů pro přihlašování na školení na základě funkce zaměstnance, jeho oddělení nebo osobního čísla
  • Nastavení různých priorit pro přihlašování a rezervace míst pro určité skupiny zaměstnanců, rozdílné zahájení a ukončení zápisu
  • Obsazování seminářů prostřednictvím náhradníků
  • Zaměstnanec s příslušným oprávněním může přihlásit jiné zaměstnance
  • Školení se může konat v několika turnusech, každý turnus může obsahovat několik seminářů
  • Okamžitě aktualizovaný seznam přihlášených účastníků semináře
  • Možnost propojení s docházkovým systémem: na docházkovém terminálu je zaměstnanec upozorněn na školení, které se ho týká, přímo na terminálu se na něj může také přihlásit

Background Image

Header Color

:

Content Color

: