Lidské zdroje - Stravování

Modul Stravování usnadňuje správu stravování zaměstnanců i pacientů nemocnice. Celý koloběh začíná definicí jídelních lístků a jejich vyvěšením. Zaměstnanci si následně vybírají z nabídky jídel a až do předem dané uzávěrky elektronicky objednávají stravu (respektive objednávají stravu pro pacienty oddělení). Objednanou stravu poté vyzvednou předložením své identifikační karty ve výdejním místě.

 • Modul Stravování lze rozdělit na následující základní oblasti:
  • objednávání stravy zaměstnanců
  • objednávání stravy pacientů
  • prodej doplňkového sortimentu/kantýna
  • kuchyňský provoz
  • objednávání surovin z kuchyňského skladu
  • vyúčtování, ekonomika a administrace

Objednávání stravy zaměstnanců může být prováděno nejen z jakéhokoliv počítače v rámci podnikové infrastruktury, ale i prostřednictvím internetu. To je oceňované zejména při odhlašování obědů v případě nemoci nebo jiné neplánované události. Při výdeji stravy zaměstnanec přiloží kartu k terminálu se čtečkou RFID, který provede jeho autentifikaci, a následně zvolí, které jídlo chce vyzvednout. Systém umožňuje výběr jídla za kolegy v práci nebo např. vybrání pouze jednoho obědu z více objednaných. V okamžiku, kdy zaměstnanec potvrdí svou volbu, je tato informace přehledně zobrazena personálu a ten stravu vydá. Systém zaznamenává všechny podrobnosti o objednávání stravy a jejím výdeji, proto je možné snadno vyhotovit měsíční výkaz a exportovat jej pro účely mzdového účetnictví. Zaměstnanci mají možnost si průběžně kontrolovat počty a ceny vydávaných jídel, což je důležité zejména v případě poskytování určitého množství dotovaných obědů za stanovených podmínek. V praxi bývá modul velmi pozitivně přijat, protože zlepšuje informovanost, zvyšuje komfort objednávání a výdeje obědů a zkracuje dobu nezbytnou pro vypracování uzávěrky. Systém lze využít i pro obsluhu externích strávníků

Stravování pacientů funguje podobně jako stravování zaměstnanců. Pacientům stravu objednává ve většině případů zdravotnický personál, důležitá je volba varianty stravy (diety) odpovídající zdravotnímu stavu pacienta.

Na objednávky stravy zaměstnanců, pacientů či externích strávníků navazuje kuchyňský provoz, který pokrývá především skladovou evidenci potravin, tvorbu receptur
a jídelníčků a normování.

Stravovací modul je možné použít také k prodeji doplňkového sortimentu jako jsou např. saláty nebo zákusky a k objednávání surovin na oddělení (např. cukr pro diabetiky).

Strava vydaná strávníkům je následně vyúčtována formou nákladů na oddělení pro pacienty a přímou platbou nebo srážkou ze mzdy pro zaměstnance.

Systém poskytuje online přehledy o fungování stravovacího provozu a poskytuje tak účinný nástroj pro efektivní řízení.

Modul Stravování je plně integrován do informačního systému DoctIS, a tak je například možné objednat stravu z docházkového terminálu.

 • Ekonomický přínos:
  • Zamezení podvodům s jídelními lístky přináší úsporu nákladů, protože nejsou vydávána nezaplacená jídla, i zvýšení výnosů, protože větší část „černých pasažérů“ si jídlo napříště zaplatí.
  • Obsloužení externích strávníků generuje zisk
  • Ušetřený čas zaměstnanců, zvýšení jejich komfortu a spokojenosti jsou hůře kvantifikovatelným, přesto však nejdůležitějším přínosem zavedení elektronického stravovacího systému
  • Ušetřený čas stravovacího personálu, kterému se výrazně zjednodušuje agenda při objednávání, počítání objedů a výběru peněz. Dochází také k úspoře na materiálu pro výrobu objednacích lístků, razítek apod.
  • Ušetřený čas mzdových pracovníků, kterým jsou podklady automaticky nataženy do mzdového účetnictví. Odpadají také dotazy na zaúčtování jednotlivých jídel, protože vše je strávníkovi průběžně velmi průkazně k dispozici.
Objednávání stravy zaměstnanců Objednávání stravy zaměstnanců
Kuchyňský provoz
Definice jídelních lístků Receptury

Background Image

Header Color

:

Content Color

: