Lidské zdroje - Plánování směn

Modul plánování směn umožňuje plánovat směny pro směnové i nesměnové zaměstnance. Jedná se o vhodné doplnění modulu docházek, ale může být provozován i zcela samostatně.

 • Funkcionalita modulu plánování směn:
  • Evidence směn: denní/ranní/noční/odpolední/směny libovolně nastavitelné od-do
  • Právo plánovat směny určené prostřednictvím oddělení nebo i konkrétních osob
  • Rozsáhlé možnosti filtrování zaměstnanců, kterým je plánována směna (včetně definice vlastních skupin)
  • Plánování a evidence dovolených, nemocí a dalších intervalů, kdy zaměstnanec není přítomen na pracovišti
  • Neomezené množství intervalů v jednom dni
  • Zaznamenání neplánované směny (ev. příplatek 50%)
  • Zaznamenání přesčasů
  • Možnost plánování pohotovostí
  • Kontrola maximálního a minimální počet požadovaný na pracovišti
  • Kontrola na zákonnou pauzu 32 hodin nepřetržitého volna za 7 po sobě jdoucích dní
  • Archivace plánu směn pro účely kontroly
  • Možnost propojení s docházkovým systémem
  • Příprava podkladů pro výplatu mezd
  • Tisk ve formě výkazu práce
  • Možnost určit množství přesčasů k proplacení
  • Možné propojení s mzdovým systémem účetnictvím Vema

 

Plánování směn

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: