Majetek - Prádelna

Tento modul je zaměřen na řešení oběhu prádla k vyprání v nemocnici. Modul řeší danou problematiku komplexně, t.j. od objednávky z oddělení až po závěrečnou fakturaci a to jak vnitropodnikovou, tak i fakturaci externím odběratelům. Systém přirážek, slev a ceníků umožňuje flexibilní cenovou politiku vůči zákazníkům využívajícím služeb nemocniční prádelny.

 • Funkcionalita modulu prádelny:
  • Tvorba objednávek na vyprání na odděleních
  • Příjem znečištěného prádla v prádelně (kusový a váhový příjem)
  • Vedení podevidence prádla v opravě (šití)
  • V případě velkého znečištění evidence předpírek
  • Výdej prádla zpět na oddělení
  • Fakturace vnitropodniková i externím odběratelům
  • Možnost vedení několika odběrních míst ve vztahu k jedné fakturační adrese
  • Vedení ceníků dle skupin odběratelů
  • Slevy a přirážky možné na celou dodávku,ale i po jednotlivých položkách
  • Evidence prádla v opravě a předpírek s jejich dodatečnou fakturací

Prádelna

Background Image

Header Color

:

Content Color

: