Majetek - Investiční majetek

Modul Investiční majetek má za úkol sledování veškerého movitého majetku organizace, a to v jeho celém životním cyklu. Umožňuje zejména účetní evidenci majetku nebo sledování pohybu majetku po podniku. Podstatnou součástí modulu evidence majetku je přístrojová evidence, která splňuje veškeré požadavky na přehlednost servisování a zejména použití přístrojů ve vazbě na pacienta (viz Přístrojová evidence ).

 • Základní funkcionalita Investičního majteku:
  • Vedení majetkových karet
  • Elektronická evidence pomocí EAN a RFID kódů
  • Databáze servisních organizací – Vazba na centrální registr adres
  • Systém plánování servisů včetně systému včasného varování
   • Plánování po určitém počtu měsíců nebo dní
   • Plánování po určitém počtu použití přístroje
   • Plánování po uplynutí určeného počtu hodin používání
  • Servisní protokoly
   • Kdo, kdy a co servisoval
   • Uložení naskenovaných dokumentů, smluv a jiných souborů
   • Automatické prodlužování plánu servisů po zápisu protokolu
  • Vazba na účetní pořizovací doklady
  • Členění majetku dle účtů účtové osnovy
  • Elektronicky prováděná inventura pomocí PDA

Background Image

Header Color

:

Content Color

: